Eupedia
Eupedia Genetics


Eupedia >Genetyka > Prehistoryczne mapy Europy

Mapy migracji neolitu i epoki brązu w Europie

English version Deutsche Fassung Version française Versione italiana Version en español Versão em português
Advertisements

Mezolityczne plemiona i początki rolnictwa na Bliskim Wschodzie (9000-7000 p.n.e.)

Mapa dystrybucji Y-DNA i haplogrupy mtDNA w i około Europy około 8000 p.n.e. - Eupedia
Kliknij, aby powiększyć.

Rozbudowa rolnictwa z Bliskiego Wschodu do Europy (9500-3800 p.n.e.)

Rozbudowa rolnictwa z Bliskiego Wschodu do Europy (9500-3800 p.n.e.)

Mapa wczesnych kultur neolitycznych w Europie z ok. 7000 do 8000 lat temu

Mapa wczesnych kultur neolitycznych w Europie - Eupedia

Mapa wczesnych i średnich neolitycznych kultur w Europie z ok. 6500 do 7000 lat temu

Mapa wczesnych i średnich neolitycznych kultur w Europie - Eupedia

Rozbudowa epoki miedzi w Europie i na Bliskim Wschodzie (5800-1800 p.n.e.)

Rozbudowa rolnictwa z Bliskiego Wschodu do Europy (9500-3800 p.n.e.)

Mapa kultur neolitycznych z c. Od 5.500 do 6.000 lat temu

Mapa kultur neolitycznych w Europie - Eupedia

Mapa kultur neolitycznych i chalkolitycznych z c. 5000 do 5500 lat temu

Mapa europejskich kultur od 3500 do 3000 p.n.e. - Eupedia

Mapa kultur późnego neolitu i kultury wczesnego brązu z ok. 5000 do 4500 lat temu

Mapa wczesnych kultur epoki brązu w Europie - Eupedia

Mapa wczesnych i średnich kultur epoki brązu od ok. 4500 do 4000 lat temu

Mapa wczesnych i średnich kultur epoki brązu w Europie między 2500 a 2000 rokiem p.n.e. - Eupedia

Mapa środkowych epok brązu od c. 4.000 do 3.500 lat temu

Mapa kultur środkowej epoki brązu w Europie między 2000 a 1500 rokiem p.n.e. - Eupedia

Mapa kultur późnej epoki brązu z ok. Od 3,200 do 3,000 lat temu

Mapa kultur późnej epoki brązu w Europie między 1200 a 1000 p.n.e. - Eupedia

Ekspansje kultur Hallstatt i La Tène

Ekspansje kultur Hallstatt i La Tène w epoce brązu i żelaza

Mapy migracji Haplogroup

Mapa migracji haplogrupy R1a od neolitu do późnej epoki brązu (około 1000 p.n.e.)

Mapa migracji Y-haplogroup R1b od neolitu do późnej epoki brązu - Eupedia
Kliknij, aby powiększyć.

Mapa migracji Y-haplogrupy R1b ​​od paleolitu do końca epoki brązu (około 1000 p.n.e.)

Mapa migracji Y-haplogroup R1b od paleolitu do koniec epoki brązu - Eupedia

Historia R1b od początków epoki lodowcowej do początku okresu Hallstatt (1200 p.n.e.)

N.B.: Data pod każdą nazwą subklatki jest przybliżonym czasem powstania podklasy. Daty na strzałkach odpowiadają migracjom. Zwróć uwagę, że ta mapa pochodzi z roku 2009. Powyższa mapa migracji R1b (wersja 2013) pokazuje nowsze subklatki.

Eupedia
Copyright © 2004-2022 Eupedia.com All Rights Reserved.