Eupedia
Eupedia Genetics


Eupedia > Genetica > DNA projecten > DNA-project van de Benelux-regio's

DNA-project van de Benelux-regio's

English version Version française

Eén Familie, Eén Wereld Project

Het Eén Familie Eén Wereld-project (One Family One World Project) (Eén Familie Eén Wereld project) is een partnerschap tussen Living DNA en Eupedia die in 2017 is gestart. Het project heeft tot doel de regionale genetische variaties van de wereld in kaart te brengen met veel detail en nauwkeurigheid om ons begrip van zowel recente als oude migraties te verbeteren en om te zien hoe mensen als één grote familie met elkaar verbonden zijn.

Genetische variaties binnen de Benelux

Historische context

De Benelux, historisch bekend als de Lage Landen, ligt op de grens tussen de oude Keltische en Germaanse wereld. De rivieren Rijn en Maas markeerden de grenzen tussen de twee groepen vóór de Romeinse tijd. De Romeinen veroverden het land tot aan de Rijn, maar tijdens de derde eeuw staken de Franken, een Germaanse stam uit Denemarken, de Rijn over en vestigden zich massaal in wat nu België is, waardoor een hybride samenleving ontstond.

In de Middeleeuwen vielen de Vikingen binnen. Zij koloniseerden de Noordzeekust, voornamelijk in Friesland, Holland, Zeeland en in het graafschap Vlaanderen, waar zij de stad Brugge stichtten.

Na de opsplitsing van het Frankische rijk werden de Lage Landen verdeeld in graafschappen en hertogdommen die de traditionele grenzen tussen de regio's bijna 1000 jaar lang markeerden tot het einde van de 18e eeuw.

Lokale dialecten ontwikkelden meestal binnen die grenzen, wat aangeeft dat de lokale bevolking voornamelijk huwde binnen de grenzen van hun land of hertogdom. Dit zou hebben geleid tot een homogenisering van de genenpool in elke regio, een hypothese die alleen kan worden bevestigd door genetische testen.

Doelstelling en methodologie

Om de grenzen tussen de voorgestelde genetische regio's van de Benelux te bepalen, hebben we rekening gehouden met de nederzettingen en de gebieden van de oude Keltische en Germaanse bevolkingsgroepen, de plaatsen waar de Romeinen, Franken en Vikingen zich later het meest bezig hielden, de historische grenzen van graafschappen en hertogdommen en de grenzen van de hedendaagse talen en dialecten.

In Nederland waren de voorgestelde genetische regio's van NoordHolland, Friesland, Drenthe-Overijssel en Gelderland alle gelegen buiten de invloedssfeer van de La Tène Kelten en buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Hun voorouders zouden daarom minder gemengd en meer zuiver Germaans moeten zijn.

Sommige historische politieke entiteiten bestonden uit twee of drie verschillende taalzones, die tot op de dag van vandaag voortbestaan. Dat was het geval in het hertogdom Luxemburg, waar Frans werd gesproken in het westelijke deel en Duits in het oostelijke deel, en het uitgestrekte vorstendom van Luik, dat zich uitstrekte over Franse, Duitse en Limburgs (nu voornamelijk Nederlands) sprekende gebieden.

Omdat mensen zelden buiten hun taalgroep trouwden, evolueerde de genenpool anders in elke taalzone. Daarom werd elke historische regio opgesplitst per taal.

Om grote regio's (Holland en Brabant) verder op te splitsen en om conflicten tussen historische en linguïstische gegevens op te lossen werden de Y-DNA- en autosomale DNA-gegevens gebruikt zoals beschreven in Genetische geschiedenis van de Benelux van Eupedia.

Merk op dat de Nederlandse provincie Flevoland werd uitgesloten van de historische regio's omdat het in de jaren vijftig en zestig op zee werd teruggewonnen en pas in 1986 een provincie werd.

Voorgestelde genetische regio's van Nederland, België en Luxemburg

Ons voorlopig onderzoek geeft aan dat er ten minste 15 verschillende genetische gebieden in de Benelux kunnen zijn.

Voorgestelde genetische regio's van Nederland, België en Luxemburg - One Family One World DNA Project
 • Ardennen
 • Brabant
 • Drenthe, Overijssel
 • Vlaanderen
 • Friesland
 • Gelderland
 • Henegouwen
 • Holland
 • Limburg
 • Luxemburg (en Duitstalig België)
 • Maasvallei
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Zuid-Gelderland
 • Zeeland

Wie kan meedoen?

Het One Family One World-project staat wereldwijd open voor iedereen en heeft twee doelstellingen.

 • 1. Een genetische stamboom maken van iedereen, van over de hele wereld, ongeacht waar het gezin vandaan komt.
 • 2. De regionale genetische samenstelling van voorouders in landen opbouwen, vergelijkbaar met het 'The Peopling of the British Isles' project. Dit deel van het project is op zoek naar mensen waarvan alle vier grootouders binnen een straal van 80 km (50mi) van elkaar geboren zijn in één van onze projectgebieden.

Als u al een test hebt laten uitvoeren bij Living DNA, hoeft u zich alleen maar aan te melden met uw account en op het tabblad 'Research' te klikken om deel te nemen aan ons wereldwijde onderzoeksproject voor afstamming, voor zover u dit nog niet hebt gedaan hebt.

Als u uw DNA al hebt getest bij een ander bedrijf (23andMe, AncestryDNA, MyHeritage of FTDNA Family Finder), kunt u hier gratis deelnemen aan het project. Nadat u het formulier hebt verzonden met uw familiegegevens, ontvangt u een e-mail met uw Living DNA-account. Er wordt u gevraagd uw genoom daar te uploaden.

Indien u uw DNA nog niet hebt laten testen door één van de bovenstaande bedrijven, dan moet u een Living DNA-test bestellen.

De gegevens die worden verstrekt als onderdeel van het project worden strikt privé en vertrouwelijk gehouden onder de ISO-27001-certificering van Living DNA. Lees het privacybeleid van Living DNA voor meer informatie.

Zie ook

Genetische geschiedenis van de Benelux en Frankrijk

Genetic history of the Benelux & France


Eupedia
Copyright © 2004-2022 Eupedia.com All Rights Reserved.