Eupedia
Eupedia Genetics


Eupedia > Γενεσιολογία > Απλοομάδων > Απλοομάδα X

Απλοομάδα X (μιτοχονδριακό DNA)

English version Version française
Περιεχόμενα

Συγγραφέας: Maciamo Hay (Μετάφραση: Πασχάλης Μπαρμπούτης).
Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2015


Γεωγραφική Κατανομή

Η απλοομάδα Χ είναι μια από τις σπανιότερες απλοομάδες στην Ευρώπη και παρατηρείται μόνο σε περίπου 1% του συνολικού πληθυσμού. Η υψηλότερη συχνότητα της απλοομάδας Χ παρατηρείται στην Ελλάδα (4%), την ΠΓΔΜ (3%), την Ρουμανία (2,5%) και γύρω από τον Καύκασο, ιδίως μεταξύ των Αβάρων (5%), των Αντιγκέ-Καμπαρντίν (5%), Καρατσάι-Μπαλκάρ (4,5%), Νογκάι (4%), Νταργκίν (3,5%), Αρμενίων (3,5%), Αζέρων (3,5%), Βόρειων Οσέτιων (3%) και Γεωργιανών (3%). Στην Δυτική Ευρώπη, η Χ κορυφώνεται στα Νησιά Orkney (7%), στην Σκωτία (2,5%), την Καταλονία (2,5%) και την Χώρα των Βάσκων (2,5%).

Η μοναδική ευρασιατική εθνική ομάδα που διαθέτει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό της απλοομάδας Χ είναι οι Δρούζοι του Λιβάνου, της Συρίας και του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η Χ αποτελεί το 15% των μητρικών καταγωγών. Οι Δρούζοι έχουν επίσης την μεγαλύτερη ποικιλία των Χ καταγωγών οποιουδήποτε πληθυσμού, έχοντας X1a, X1C, X2b, X2e, X2f, X2h και X3. Άλλοι πληθυσμοί στον Λεβάντε έχουν πολύ χαμηλότερες συχνότητες Χ, μεταξύ 1% και 2% μόνο. Η απλοομάδα Χ είναι τελείως απούσα από την περιοχή του Βόλγα και της Λαπωνίας, στην ακραία Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη, αντίστοιχα.

Η υποομάδα X2a παρατηρείται επίσης σε πολλούς Ιθαγενείς Αμερικανούς της Βόρειας Αμερικής, κυρίως στους Σιου (15%), τους Nuu-Chah-Nulth (11%–13%), τους Ναβάχο (7%), και τους Yakama (5%).

Κατανομή της μιτοχονδριακής απλοομάδας X σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή

Κατανομή της μιτοχονδριακής απλοομάδας X σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή

Προέλευση και Ιστορία

Η μετάλλαξη που καθορίζει την απλοομάδα Χ πιστεύεται ότι έλάβε χώρα κατά τα τέλη της Άπω Παλαιολιθικής, κάποια στιγμή μεταξύ 20.000 και 35.000 χρόνια πριν, πιθανώς στην Δυτική Ασία. Η απλοομάδα X δεν έχει βρεθεί ποτέ σε Μεσολιθικούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες από την Ευρώπη ή την Βόρεια Αφρική. Εμφανίζεται με την άφιξη των αγροτών από την Εγγύς Ανατολή κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής Εποχής. Η υψηλή ποικιλότητα των υποομάδων Χ στην Μέση Ανατολή και τον Καύκασο υποστηρίζουν επίσης μία νεολιθική διάχυση από την περιοχή αυτή.

Νεολιθική διάχυση της γεωργίας

Τα αρχαιότερα δείγματα απλοομάδας Χ που ταυτοποιήθηκαν μέχρι σήμερα είναι μία X2d2, μία X2m και μία X2m2 που ελέγχθηκαν από τους Mathieson et al. (2015) ως ένα μέρος των 26 γονιδιωμάτων της πρώιμης Νεολιθικής που καταγράφθηκαν από την τοποθεσία Barcin (6500-6200 π.Χ.) στην Βορειοδυτική Ανατολία και μία X2b από την Πρώιμη Νεολιθική στην Θεσσαλία της Ελλάδας που ελέγχθηκε από τους Hofmanová et al. (2015).

Εκτός από ένα δείγμα Χ1 από τον πολιτισμό της Κεραμικής Cardium στην Ισπανία, που θα μπορούσε να έχει προέλθει από βοσκούς της Βόρειας Αφρικής, όλα τα Νεολιθικά Ευρωπαϊκά δείγματα που εξετάστηκαν μέχρι σήμερα ανήκαν στην Χ2.

Οι X2b και X2c φαίνεται να έχουν τις πιο κοινές υποομάδες στην Νεολιθική Ευρώπη. Η X2b έχει βρεθεί στην Νεολιθική Ελλάδα και την Ουγγαρία, σε πολιτισμούς της Γραμμικής Κεραμικής (LBK)-(Schöningen, Salzmünde) στην Γερμανία, στον προερχόμενο από τον LBK πολιτισμό RRBP στην Παρισινή λεκάνη, καθώς και στην Χαλκολιθική Πορτογαλία. Η X2C βρέθηκε στους σχετιζόμενους με τον LBK Baalberge και Rossen πολιτισμούς στην Γερμανία και στην Ισπανία. Η X2d1 βρέθηκε επίσης στον πολιτισμό LBK.

Πέρα από αυτό, πολλά δείγματα Χ2 με απροσδιόριστες υποομάδες έχουν επίσης εντοπιστεί στον πολιτισμό Starcevo στην Ουγγαρία, στον πολιτισμό αγγειοπλαστικής Cardium στην Νότια Γαλλία και σε Μεγαλιθικές ταφές στην Χώρα των Βάσκων, την Ναβάρρα και την Βρετάνη.

One of the Basal Eurasian haplogroups

Η απλοομάδα Χ είναι ένα από τις λίγες απλοομάδες της Δυτικής Ευρασίας0 (μαζί με τις Ν1 και Ν2, οι οποίες περιλαμβάνουν τις απλοομάδες I και W) που δεν προέρχονται απευθείας από την απλοομάδα R (πρόγονο των απλοομάδων HV, H, V, J, T, U και K ), αλλά απευθείας από την παλαιότερη μακρο-απλοομάδα Ν, άνωθεν της απλοομάδας R. Αυτές είναι γνωστές ως «Βασική Ευρασιατικές». Το πατρικό ισοδύναμο της απλοομάδας R φαίνεται να είναι η μακρο-απλοομάδα IJK, από την οποία κατάγονται όλες οι σύγχρονες απλοομάδες Υ της Δυτικής Ευρασίας, εκτός από τις απλοομάδες F, G και H. Οι πατρικές Βασικές Ευρασιατικές καταγωγές είναι οι απλοομάδες Υ-DNA F και G. Οι G2 ήταν οι κυρίαρχες πατρικές καταγωγές που συνδέονται με την διάδοση της γεωργίας από την Εύφορη Ημισέλήνο. Η υψηλότερη ποικιλομορφία του είναι στον Λεβάντε και οι υψηλότερες σύγχρονες συχνότητές του παρατηρούνται στην περιοχή του Καυκάσου. Το ίδιο ισχύει και για την μιτοχονδριακή απλοομάδα Χ, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες ιστορικά. Ακόμα και οι αντίστοιχες υποομάδες τους δείχνουν έναν αξιοσημείωτο συντονισμό.

Οι απλοομάδες Χ1 και Χ3 παρατηρούνται κυρίως στον Λεβάντε, την Βόρεια Αφρική και σε τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες αντιστοιχούν στην κατανομή της Υ-απλοομάδας G2b. Οι Ευρωπαίοι, Μικρασιάτες, Καυκάσιοι και Αλτάιοι / Σιβηριανοί ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο Χ2 και την υποομάδα G2a. Οι X2C και X2d είναι οι κύριες υποομάδες της X που παρατηρούνται στο βόρειο μισό της Ευρώπης και τυχαίνει να συσχετίζονται με την κατανομή της Υ-απλοομάδας G2a3b.

Η μόνη ανωμαλία είναι το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό της Χ στην Σαρδηνία (0,4%), η οποία έχει πολύ G2a και φιλοξενεί τον σύγχρονο πληθυσμό που είναι γενετικά πιο κοντά στους Νεολιθικούς Ευρωπαίους αγρότες. Αυτό θα μπορούσε να έχει προκληθεί από ένα ιδρυτικό φαινόμενο στην μικρή ομάδα των νεολιθικών αγροτών που εγκαταστάθηκαν στην Σαρδηνία, που από καθαρή τύχη δεν θα είχαν μιτοχονδριακό DNA X. Το σημερινό 0,4% θα μπορούσε απλώς να είναι το αποτέλεσμα μετέπειτα μεταναστεύσεων.

νδοευρωπαϊκός σύνδεσμος

Οι X2d, X2e, X2n και Χ4 βρίσκονται όλες στην Κεντρική Ευρώπη, γύρω από τον Καύκασο και στην Κεντρική Ασία και θα μπορούσαν να έχουν ως εκ τούτου εξαπλωθεί (τουλάχιστον εν μέρει) από τους Πρωτο-Ινδοευρωπαίους ομιλητές κατά την διάρκεια της Εποχής του Χαλκού. Οι φυλές που μετέφεραν την απλοομάδα Υ-DNA R1b πιστεύεται ότι έζησαν στην Ανατολική Ανατολία και γύρω από τον Καύκασο για αρκετές χιλιετίες πριν μεταναστεύσουν προς τον Βορειοδυτικό Καύκασο και την Στέπα του Πόντου. Θα μπορούσαν να έχουν απορροφήσει από εκεί γενεαλογίες Χ, οι οποίες αργότερα θα διαχέονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τμήματα της Ασίας όπου εγκαταστάθηκαν Ινδοευρωπαίοι. Μερικές από αυτές τις υποομάδες, κυρίως η X2d, θα υπήρχαν ήδη στην Ευρώπη λόγω παλαιότερων μεταναστεύσεων (νεολιθικών αγροτών) από την Ανατολία.


Υποομάδες

 • X1'2'3
  • X1'3
   • X1
    • X1a: παρατηρείται στον Λεβάντε (Δρούζοι) και στην Αίγυπτο
    • X1c: παρατηρείται στον Λεβάντε (Δρούζοι), την Τυνισία και την Ιρλανδία
   • X3
    • X3a: παρατηρείται στον Λεβάντε (Δρούζοι), την Τυνισία και την Ισπανία
  • X2
   • X2a'j
    • X2a: παρατηρείται στους Ιθαγενείς Βορειοαμερικανούς
     • X2a1
      • X2a1a: παρατηρείται στους Σιου και τους Ταμόα
       • X2a1a1
      • X2a1b: παρατηρείται στους Ojibwe
       • X2a1b1
        • X2a1b1a
      • X2a1c: παρατηρείται στους Ojibwe
     • X2a2: παρατηρείται στην Nova Scotia και στο Newfoundland
   • X2j: παρατηρείται στην Βόρεια Αφρική
  • X2b'd
   • X2b: παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη (με Σαρδηνία και Όρκνεϊ), Μαρόκο, στους Δρούζους και περιοχές της Κεντρικής Ασίας
    • X2b1: παρατηρείται στο Καζαχστάν
    • X2b2: παρατηρείται στο Μαρόκο
    • X2b3
    • X2b4: παρατηρείται σε Λεβάντε (Δρούζοι), Αγγλία, Γαλλία και Κεντρική Ευρώπη
    • X2b5: παρατηρείται στην Σκανδιναβία
    • X2b6: παρατηρείται σε Γερμανία, Ελβετία και Αγγλία
    • X2b7: παρατηρείται σε Πολωνία, Λευκορωσία και Ρουμανία
   • X2d: παρατηρείται σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ιταλία, Γεωργία και Τουρκμενιστάν
    • X2d1: παρατηρείται σε Ιταλία, Γερμανία και Πολωνία
    • X2d2: παρατηρείται στη Νεολιθική Ανατολία
  • X2c: παρατηρείται σε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη
   • X2c1
    • X2c1a: παρατηρείται σε γερμανόφωνες χώρες, Ουκρανία και Φινλανδία
    • X2c1b: παρατηρείται σε Γερμανία και Ουκρανία
    • X2c1c: παρατηρείται σε Γερμανία, Τσεχία και Σλοβακία
  • X2e: παρατηρείται σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
   • X2e1: παρατηρείται σε Πολωνία και Αρμενία
   • X2e2: παρατηρείται σε Τουρκία και Αγγλία
    • X2e2a: παρατηρείται στον Λεβάντε (Δρούζοι), στην Υεμένη στα Αλτάι (Tubalar, Kizhi) και στην Νότια Σιβηρία
    • X2e2b: παρατηρείται στην Ανατολία
  • X2f: παρατηρείται σε Δρούζους, Βόρειο και Νότιο Καύκασο και στην Ιταλία
  • X2g: παρατηρείται στους Ojibwe
  • X2h: παρατηρείται στον Λίβανο (Δρούζοι)
  • X2i: παρατηρείται σε Τουρκία, Καύκασο (Αρμενία, Καμπαρντία) και στην Ευρώπη
  • X2k: παρατηρείται στην Ιταλία
  • X2l: παρατηρείται στο Ιράν (Qashqai)
  • X2m'n
   • X2m: παρατηρείται σε Ατλαντική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία/ παρατηρείται στην Νεολιθική Ανατολία
    • X2m1
    • X2m2: παρατηρείται στην Νεολιθική Ανατολία
   • X2n: παρατηρείται σε Ιταλία, Νότιο Καύκασο, Ουζμπεκιστάν και Σιβηρία
  • X2o: παρατηρείται στην Μέση Ανατολή
 • X4: παρατηρείται σε Τουρκία, Ουζμπεκιστάν και Κεντρική Ευρώπη

 • Follow-up

  Ask your questions and discuss about haplogroups on the Forum  Copyright © 2004-2021 Eupedia.com All Rights Reserved.