Eupedia
Eupedia Genetics


Eupedia > Genetyka > Filogeneza haplogrup chromosomu Y

Drzewa filogenetyczne haplogrup chromosomu Y

English version Deutsche Fassung Version française Versione italiana Version en espaol Versão em português Русская версия

Wprowadzenie

Drzewa na tej stronie reprezentują drzewo filogenetyczne haplogrupy chromosomu Y (Y-DNA) europejskiego i środkowo-wschodniego. Haplogrupa Y-DNA to grupa mężczyzn dzielących tę samą serię mutacji na ich chromosomie Y, które odziedziczyli po długiej linii wspólnych ojcowskich przodków. Kilka nowych mutacji, znanych jako SNP, zdarza się każde pokolenie i są przekazywane niezmienione do następnego pokolenia. Klasyfikacja nagromadzonego generowania SNP przez pokolenie umożliwia bardzo dokładne odtworzenie drzewa genealogicznego ludzkości, wykrycie wzorców w rozkładaniu wspólnych historycznych linii i odtworzenie historycznych migracji męskich linii.

Większość haplogrup na najwyższym poziomie (np. E1b1b, I1, J2, R1b) ma dziesiątki tysięcy lat, typowo wracając do okresu mezolitycznego lub paleolitu. Główne klady w obrębie haplogrupy często pasują do dużych grup etnicznych grupy językowe, które są zwykle wyświetlane z definicją SNP (np. E-V13, G2a-L497, J1-P58, R1a-M458, R1b-U106). Te główne klady zostały w większości utworzone w epoce neolitu lub brązu. Głębokie klady, również pokazane z definicją SNP (np. I1-L1302, I2a2a-Z78, J1-ZS227, N1c-M2783, R1b-M222), reprezentują młodsze linie, które powstały w epoce żelaza, w średniowieczu lub później. Im głębsza jest podkladą nowszego wspólnego przodka (=> patrz także Jak prześledzić nasze pochodzenie z DNA?). Klasyfikowanie SNP w porządku genealogicznym jest znane jako filogeneza.

Zauważ, że niektóre SNP mają więcej niż jedno nazwanie, znane jako aliasy (np. S21 i M405 są tą samą mutacją co U106), ponieważ firmy testujące, które je odkrywają, mają swoją własną nomenklaturę. Na przykład, SNP, które zaczynają się od M zostały zidentyfikowane przez Uniwersytet Stanford, seria L (np. L21) zostały znalezione przez DNA Family Tree w Teksasie, PF przez Università di Sassari we Włoszech, U (np. U152) przez University of Centralna Floryda, S (np. S21) przez EthnoAncestry, a CTS przez Welcome Trust Sanger Institute w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Serie DF i Z pochodzą od różnych członków społeczności Genealogia genetyczna. Seria Y została zidentyfikowana przez Yfull.com.

Testy Y-DNA istnieją od wczesnych lat 2000, ale testy ograniczały się do pojedynczych SNP, po jednym na raz. Następnie rok po roku pojawiały się pakiety dziesiątek, a następnie setek, a następnie tysięcy SNP. Od 2014 r. Nowe komercyjne testy pozwoliły na sekwencjonowanie milionów SNP na raz, pokrywając większość chromosomu Y. Pozwoliło to na szybkie odkrycie dziesiątek tysięcy nowych SNP, co spowodowało, że drzewa filogenetyczne osiągnęły bardzo wysoką rozdzielczość, a czasami tylko kilka pokoleń oddziela najgłębsze odgałęzienia drzewa. Tak wysoka rozdzielczość byłaby niezręczna, dlatego postanowiliśmy ograniczyć głębokość do średniowiecza, kiedy powstały najbardziej nowoczesne grupy etniczne. Pionierem całego sekwencjonowania chromosomów Y były Full Genome Corprations, a SNP odkryte przez tę firmę zaczęły się od FGC. DNA Family Tree opracował podobny test, znany jako Big Y, którego SNP są oznaczone przez BY (=> patrz także Który test DNA wybrać?) .

Ważne jest, aby wiedzieć, że wiele haplogrup i podklady są zdefiniowane przez więcej niż jeden SNP. Linie paleolitu, które przez tysiące lat przeżywały poważne wąskie gardła populacyjne, czasami mają serię ponad stu definiujących SNP (np. Haplogrupy G i I1 mają ponad 300 określających SNP). Ogólnie mówiąc, liczba skumulowanych SNP między haplogrupą a jej bezpośrednią podkladą koreluje w przybliżeniu z liczbą pokoleń, które upłynęły. (Jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ mutacje występują częściej na niektórych segmentach chromosomu Y niż na innych, i to powinno być brane pod uwagę również dla oceny wieku.) Ta strona ma na celu zapewnienie drzew, które są łatwe do wizualizacji , a co za tym idzie, tylko najbardziej popularny SNP zostanie pokazany. Czasami zostanie wyświetlony alias, jeśli oba są regularnie używane, a dwa równoważne SNP będą oddzielone ukośnikiem (np. U106/S21). Pełna lista mutacji znajduje się na stronie Yfull .com (obejmuje także oszacowanie wieku i TMRCA dla większości podklad) lub Duże drzewo (bardziej szczegółowe, ale tylko dla klady R1b-P312).Chronologiczny rozwój głównych haplogrup zachodnioazjatyckich Y-DNA od późnego paleolitu do epoki żelaza

Przybliżona linia czasowa początków haplogrup w Europie

Haplogrupa E1b1b (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy E1b1b

Drzewo filogenetyczne haplogrupy E1b1b (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa E-V13 (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy E-V13

Drzewo filogenetyczne haplogrupy E-V13 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa E-M123 (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy E-M123

Drzewo filogenetyczne haplogrupy E-M123 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa G2a (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy G2a

Drzewo filogenetyczne haplogrupy G2a (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy G2a-L140

Drzewo filogenetyczne haplogrupy G2a-L140 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa I1 (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-L22

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-L22 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z74

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z74 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-S14887

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-S14887 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z60

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z60 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z140

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z140 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z138

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z138 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z63

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I1-Z63 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa I2 (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I2

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I2 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I2a2

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I2a2 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I2a2-L801

Click to enlarge

Drzewo filogenetyczne haplogrupy I2-L801 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa J1 (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J1

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J1 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa J2 (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J2

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J2 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J2-PF5116

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J2a1-PF5116 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J2-PF5160

Drzewo filogenetyczne haplogrupy J2a1-PF5160 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa N1c (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy N1c


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy N1c (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa Q (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy Q1a


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy Q1a (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy Q1bClick to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy Q1b (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa R1a (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-L664

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-L664 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-Z284


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-Z284 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-M458


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-M458 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-Z280


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-Z280 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-Z93


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1a-Z93 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa R1b (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z2103


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z2103 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-U106 (aka S21 or M405)


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-U106 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z381


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z381 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-U152 (aka S28 or PF6570)


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-S28/U152 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-L2


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-L2 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-ZZ12


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-ZZ12 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z195


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z195 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-L21 (aka S145 or M529)


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-L21 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z39589


Click to enlarge Drzewo filogenetyczne haplogrupy R1b-Z39589 (Y-DNA) - Eupedia

Haplogrupa T (Y-DNA)

Drzewo filogenetyczne haplogrupy T

Drzewo filogenetyczne haplogrupy T-M184 (Y-DNA) - Eupedia

Drzewo filogenetyczne haplogrupy T1a-CTS2214

Drzewo filogenetyczne haplogrupy T-CTS2214 (Y-DNA) - Eupedia


Eupedia
© 2004-2022 Eupedia.com All Rights Reserved.